Snel internet in Gasselte en Kostvlies 
Initiatiefnemers uit Gasselte, Kostvlies, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond en Gieterveen hebben de krachten gebundeld om zich in te zetten voor glasvezel. We zijn geen commerciële partij maar een groep bewoners die het belangrijk vindt dat er snel internet komt in onze regio. Omdat het voor de grote commerciële partijen onvoldoende interessant is om in kleinere dorpen glasvezel aan te leggen zijn we genoodzaakt om zelf het initiatief te nemen. Ons eerste doel is om in kaart te brengen hoeveel bewoners in de regio geïnteresseerd zijn in een glasvezelaansluiting.
Snel internet
De technologische vooruitgang gaat erg snel en de behoefte aan een snelle internetverbinding stijgt met hetzelfde tempo. Steeds meer apparaten in huis hebben een internetverbinding nodig en ook bedrijven worden steeds afhankelijker van stabiel en snel internet.
Toekomstbestendig
In veel huishoudens is er nu al behoefte naar een snellere internetverbinding. Aangezien we in de toekomst alleen nog maar meer gebruik gaan maken van internet is het van groot belang dat er een netwerk is dat de gewenste snelheid kan leveren.
Voor dezelfde prijs
Sneller internet hoeft helemaal niet duur te zijn. Initiatieven uit de rest van het land laten zien dat de prijs van een abonnement voor internet, tv en telefonie via glasvezel zal vergelijkbaar zijn met de prijs die KPN en Ziggo nu rekenen voor een abonnement.
INWONERS HEBBEN ZICH AANGEMELD
Waarom bewoners en ondernemers kiezen voor glasvezel
Het belang van een snelle internetverbinding wordt duidelijk als je de verhalen van de bewoners en de ondernemers uit de regio hoort. En als het ontbreken van een goede verbinding nu nog geen probleem is, dan wordt wel een probleem in de toekomst.
Als apotheekhoudende huisartsenpraktijk zijn we afhankelijk van snel internet. Grote hoeveelheden data worden dagelijks ontvangen en verstuurd in belang van praktijk en patiënt. Moderne technologie kan bijdragen om kwetsbare en weinig mobiele groepen maar ook patiënten met gevulde agenda’s adequate medische zorg te geven. Voorbeelden zijn diagnostiek op afstand en videoconsulten.
Elly van der MeerHuisarts Gasselternijveen
Een snelle en stabiele internetverbinding is niet alleen belangrijk voor onze online supermarkt maar ook voor het vestigen van bedrijven die afhankelijk zijn van een goede internet verbinding. Meer werk en wonen in de krimpgebieden dus meer omzet en bestaansrecht voor de dorpswinkels.
Henk HoeveEigenaar Dagwinkel Gasselternijveen
Een update maken van het management programma voor de koeien lukt nooit in één keer omdat het internet het niet aan kan. De werking van het programma is door het trage internet beneden peil en gegevens doorsturen duurt lang. Ook het openen van diverse sites gaat sloom.
Familie DekkerMelkveebedrijf
STAP 1: vraaginventarisatie
Hoe veel aanmeldingen zijn er nodig?
  • 527AANMELDINGEN
  • 66%PROCENT
  • 273TE GAAN
  • 800TOTAAL NODIG

In de eerste stap achterhalen we of er voldoende animo is voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de regio. In totaal moet 60% van de inwoners zich hebben aangemeld voor het initiatief om door te kunnen naar de volgende stap.